Sanatatea este bunul cel mai de pret al omului.
Pretuieste-ti sanatatea !

MINISTERUL SANATATII
CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN
SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE
ROSIORII DE VEDE
Solicitarea informatiilor de interes public se face in baza urmatoarelor prevederi legislative:
-Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatii de interes public
-HG nr.123/2002 cuprinzand normele de aplicare ale acesteia

Numele si prenumele persoanei responsabile de primirea solicitarilor in baza Legii nr.544/2001.

Formular pentru solicitare in baza Legii nr.544/2001
Modalitatea de contestare a deciziei si formulare pentru reclamatii administrative
Lista cu documentele de interes public:
   -actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Spitalului de Pneumoftiziologie Rosiorii de Vede;
    -structura organizatorica, atributiile sectiilor/compartimentelor, serviciilor, birourilor, programul de functionare, programul de audiente al Spitalului de Pneumoftiziologie Rosiorii de Vede;
    -numele si prenumele persoanelor din conducerea Spitalului de Pneumoftiziologie Rosiorii de Vede si al persoanei responsabile cu difuzarea informatiilor publice;
    -coordonatele de contact ale Spitalului de Pneumoftiziologie Rosiorii de Vede, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet;
    -sursele financiare, bugetul si bilantul contabil;
    -programele si strategiile proprii;
    -lista cuprinzând categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;
    -raport anual de aplicare a Legii nr.544/2001;
    -modalitatile de contestare a deciziei Spitalului de Pneumoftiziologie Rosiorii de Vede în situatia în care persoana se considera vatamata în privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.

Buletinul informativ al informatiilor de interes public.

Declaratii de avere si de interese ale personalului institutiei publice:
    Declaratii de avere 2020:
    Personal propriu:
    Savescu Laurentiu Marian
    Chirita Corina Mirela
    Pindaru Florina
    Costea Monica
    Necsuleasa Ionela
    Toba Luciana Domnita
    Membrii Consiliu de administratie:
    Radu Gabriela
    Dragomirescu Florinel
    Melintescu Valentina
    Neagu Mirela
    Petcu Dragos
    Oanta Elena
    Marin Valeria
    Stircu Dana Florentina
    Declaratii de interese 2020:
    Personal propriu:
    Savescu Laurentiu Marian
    Chirita Corina Mirela
    Pindaru Florina
    Costea Monica
    Necsuleasa Ionela
    Toba Luciana Domnita
    Membrii Consiliu de administratie:
    Radu Gabriela
    Dragomirescu Florinel
    Melintescu Valentina
    Neagu Mirela
    Petcu Dragos
    Oanta Elena
    Marin Valeria
    Stircu Dana Florentina

Bugetul anului 2019 - aprobat prin hotararea nr.56/24 aprilie 2019 a C.J. Teleorman astfel :

Pentru anul 2019 Spitalul de Pneumoftiziologie Rosiorii de Vede a avut prevazut
un plan de venituri in suma de 18427 mii lei, din care:
- venituri din contract CJAS : 7163 mii lei    
- venituri din prestari de servicii si alte activitati  : 110 mii  lei     
- subventii de la Bugetul de Stat pt.finantare investitii  : 0 mii lei    
- subventii de la bugetele locale pt.finantare cheltuieli curente  :  198 mii lei   
- venituri din contract incheiat DSP -  venituri proprii MS : 0 mii lei 
- venituri din contract incheiat DSP - buget de stat : 3310 mii lei
- subventii din FNUAS pentru acoperire cresteri salariale: 7646 mii lei


si un plan de cheltuieli de 18427 mii lei, din care:
- I. cheltuieli curente : 18427 mii lei din care :    
- cheltuieli de personal  : 15262 mii lei    
- cheltuieli bunuri si servicii : 3049 mii lei    
- alte cheltuieli (burse) : 116 mii lei
-II. Active nefinanciare : 0 mii lei    
 

        Dupa negocierea tarifelor cu CJAS Teleorman incepand cu luna mai 2018 si in prezent, tarifele sunt:
Tariful pe zi de spitalizare pentru un caz cronic (durata optima de spitalizare 33.66 zile) este de 230 lei , plata la zile efective de spitalizare realizate pe fiecare luna.
Tariful pentru un caz acut este de: ICM*TCP = 1.0869*1430 = 1554.2670 lei .
        Serviciile medicale oferite in cursul anului 2016, precum si tarifele decontate de CJAS Teleorman sunt afisate in spital la loc vizibil.
        Serviciile medicale oferite in cursul anului 2017, precum si tarifele decontate de CJAS Teleorman sunt afisate in spital la loc vizibil.
        Serviciile medicale oferite in cursul anului 2018 si in prezent, precum si tarifele decontate de CJAS Teleorman sunt afisate in spital la loc vizibil.
   
        Situatia platilor (ultima executie bugetara)
        Transparenta decizionala - situatia drepturilor salariale pe functii si a altor drepturi/beneficii (anul 2020: - septembrie 2020martie 2020,)
        Bilant contabil (ultimul bilant contabil)

        Cheltuielile spitalicesti lunare sunt raportate pe site-ul ministerului sanatatii la sectiunea monitorizare cheltuieli spitale (conform machetelor aprobate prin ordin al MS si al MFP, situatia privind executia bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului public precum si situatia arieratelor inregistrate) .
Datele pot fi studiate accesand link-ul : http://www.monitorizarecheltuieli.ms.ro/centralizator
Accesand link-ul :  http://infrastructura-sanatate.ms.ro/formulare?id=233  se faciliteaza accesul pacientilor beneficiari ai serviciilor medicale la platforma informatica on-line a Ministerului Sanatatii privind implementarea prevederilor OMS nr.145/2015 in legatura cu chestionarele de evaluare ale mecanismului de feed-back al pacientului.

        Modele de cereri/formulare tipizate.
BULETINUL DE PRESA

    Procedura operationala de acces mas-media.
    Puteti citi ultimul articol aparut in presa locala (ziarul Teleormanul) aici .
   
    Informatii noi din judetul Teleorman, din publicatiile de presa pot fi obtinute accesand:
    -informatia de Teleorman
    -cronica de Teleorman
    -exploziv news Teleorman
    -ziarul Teleormanul
    -ziarul contrapunct
    -impact news Teleorman
    -Teleorman news
    -liber in Teleorman

    Contractul cu Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Teleorman : anul 2016, anul 2017, anul 2018, anul 2019 .
    Contractul cu Directia de Sanatate Publica Teleorman: anul 2016, anul 2017, anul 2018, anul 2019  .
        
    Bugetul de venituri si cheltuieli : pe  anul 2016 , anul 2017 , anul 2018 , anul 2019 , anul 2020 , anul 2021

    Bilantul contabil la 31.12.2019
   
    Contul de executie bugetara la 31.12.2019 (venituri si cheltuieli).
    Ultima executie bugetara (contul de executie bugetara venituri si cheltuieli) poate fi studiata aici .

COPYRIGHT BY PNF  ROSIORI