Sanatatea este bunul cel mai de pret al omului.
Pretuieste-ti sanatatea !

MINISTERUL SANATATII
CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN
SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE
ROSIORII DE VEDE

17 SEPTEMBRIE 2022 - ZIUA MONDIALA A SIGURANTEI PACIENTULUI!        POSTER AN 2022!
                                                                                                                                               
PREZENTAREA  UNITATII  SANITARE                                                           
                                                                                                                                   
    1.Date de identificare:                                                                                                          
    Denumirea: SPITAL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE                                                             
    Adresa: Rosiori de Vede, Teleorman, str. Aviatiei nr.1                                                                           
    Telefon/fax: 0247406085, 0247406095                                                                                      
          Tip de spital: -de specialitate pneumoftiziologie (MONOSPECIALITATE)                           
                                                                                                                                                      
     2.Cladirea :                                                                                                                                            
     Tip de cladire: -pavilionar
     Spitalul este compus din 4 pavilioane cu legaturi de comunicare intre ele formand un tot unitar.
     In cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Rosiori de Vede exista dispensarul TBC Rosiori  si dispensarul TBC Videle ca subunitati proprii ale spitalului.
     Suprafata desfasurata a cladirii -   5640 (mp), suprafata utila  5390 (mp).
Spitalul are instalatie centrala de apa compusa din: put forat, bazin de apa suspendat, bazin semiingropat pentru apa, casa pompelor, retea exterioara, retea interioara de apa.
Unitatea are canalizare cu statie proprie de epurare.
Incalzire: cu centrala proprie;  combustibil folosit- CLU.
Unitatea este racordata la sistemul energetic national iar pentru situatii de avarie este dotata cu un grup electrogen propriu.
Spitalul de Pneumoftiziologie Rosiorii de Vede s-a mutat in locatia noua in cursul lunii decembrie 2009 , cu spatii, utilitati si dotari corespunzatoare beneficiind de o investitie de aproximativ 40 milioane RON.
Pentru investitia Spital TBC 181 paturi a ramas de finantat in anul 2010 o valoare de 9.146,36 mii lei din care lucrari urgente ar insemna:
-    punere in functiune grup electrogen: 100.000 lei
-    realizarea unei retele de curent separat alternativ
-    put forat, alimentare apa, filtre pentru put, pompa alimentare apa
-    echipamente cu montaj statie de epurare (neutralizator, filtre)
-    impermeabilizare subsol
-    amenajare peisagistica pentru suprafata de 3,8 ha
-    amenajare corp C
-    finalizare corp ABCD
-    dotari+alte cheltuieli

    3.Structura pe sectii de specialitate si numar de paturi conform OMS nr. 8134/30.06.2016:
Total paturi: 181 spitalizare continua si 10 paturi spitalizare de zi
Din care:
a)    in sectii medicale:  -91 paturi-sectia I pneumoftiziologie, din care
                                   -24 paturi cpt.TBC, 6 paturi cpt.TBC-MDR, 61 paturi pneumologie    
                                   -90 paturi-sectia II pneumoftiziologie, din care
                                   -34 paturi cpt.TBC, 6 paturi cpt.TBC-MDR, 50 paturi pneumologie
                                   -181 paturi spitalizare continua- total, din care
                                   -58 paturi cpt.TBC, 12 paturi cpt. TBC-MDR, 111 paturi pneumologie
Structura este urmatoarea: sectia I pneumoftiziologie, sectia II pneumoftiziologie, farmacie, sterilizare, dispensare TBC: Rosiori de Vede si Videle, laborator analize medicale, compartiment bronhologie, compartiment prevenire si control infectii nozocomiale, ambulatoriu de specialitate al spitalului -cabinet pneumologie, aparat functional.
4.Numar laboratoare de analize medicale- 1
5.Numar laboratoare de radiologie si imagistica medicala - 1 in incinta spitalului
6.Numar laboratoare de explorari functionale - 1
7.Dotarea cu aparatura medicala :
8.Spitalul are o farmacie cu un singur punct de lucru, cu circuit inchis.
9.Unitatea are bucatarie proprie cu personal propriu de specialitate.
10.Unitatea are spalatorie proprie cu personal propriu.
11.Dotarea cu calculatoare:                                                                                                        
1.Numar total de calculatoare din spital:25
din care: -la cpt. Financiar-Contabil: 4
              -la cpt. Statistica evaluare medicala: 2
              -la cpt. RUNOS: 2
              -la birou I,SMC: 4
              -achizitii publice: 1
              -secretariat: 1
              -bloc alimentar: 1
              -radiologie: 2
              -farmacie: 3
              -laborator: 5
              -la camera de garda din spital: 1
              -la disp.TBC Rosiori si Videle: 6
              -sectia I pneumoftiziologie: 6
              -sectia II pneumoftiziologie: 5
2.Numar specialisti in informatica in spital: 3, din care 3 cu studii superioare
3.Nr.persoane din spital utilizand tehnica de calcul: 39.
12.In unitatea noastra functioneaza o singura linie de garda.
13.Personalul: numar posturi aprobate = 162 posturi , dintre care ocupate = 132 posturi
Personalul                                                                     
a)medici, din care:9/6
-rezidenti:4/4
b)farmacist:1/1
c)personal de specialitate din comp. paraclinice:       
-medic de laborator: 1/1
-chimist: 2/2
d)personal mediu sanitar:       
-asistent medical: 49/44
-asistent de farmacie: 2/2
-asistent de radiologie: 2/2
-asistent de laborator: 4/4
-asistent de dietetica: 1/1
-asistent SPLIAAM: 1/1
-sora medicala:2/2
-statistician medical:2/1
e)personal sanitar auxiliar:       
-infirmiera:20/17
-spalatoreasa:3/2
-ingrijitoare curatenie:16/16
f)personal TESA, din care:       
-cu studii superioare: 10/8
-cu studii medii: 3/3
-muncitori:23/21
14.Ambulatoriul de specialitate al spitalului:
    Ambulatoriul integrat de specialitate al spitalului se afla situat in aceeasi locatie noua a spitalului.
15.Informatii referitoare la institutii partenere pe diverse programe.
16.Informatii referitoare la programe in care institutia este parte.
17.Informatii privind asociatii pentru ingrijiri si asistenta postspitalizare.
18.Informatii privind conditiile de internare , serviciile medicale oferite si privind externarea
19.Informatii privind drepturile si obligatiile pacientului pe timpul spitalizarii.
20.Informatii privind modalitatile de acces ale pacientilor catre spital: transportul pacientilor si personalului se realizeaza cu autoturismele proprii.
21.Informatii privind localizarea spitalului , harta de acces.  Link-ul este urmatorul:   https://www.google.fr/maps/place/Pulmonary+Disease+Hospital,+DJ612A,+Romania/@44.1059793,24.9784566,14.63z/data=!4m2!3m1!1s0x40adae79f947dfaf:0x791eb6e725f5405d?hl=en

LEGISLATIE PRIVIND ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA INSTITUTIEI

Ordin nr. 397/836 2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare īn anul 2018 a Hotarārii Guvernului nr. 140/201 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale, īn cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2018 - 2019 -- link online

HOTARĀRE nr. 583 din 10 august 2016 privind aprobarea Strategiei nationale anticoruptie pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanta, a riscurilor asociate obiectivelor si masurilor din strategie si a surselor de verificare, a inventarului masurilor de transparenta institutionala si de prevenire a coruptiei, a indicatorilor de evaluare, precum si a standardelor de publicare a informatiilor de interes public -- link online

ORDIN Nr. 931 din 05.08.2016 privind modificarea si completarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate publica pentru anii 2015 si 2016, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii nr. 386/2015. -- link online

LEGE nr. 15 din 29 ianuarie 2016 privind modificarea si completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun. -- link online

LEGE nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament īntre femei si barbati. -- link online

Ordinul nr. 1073 din 25 Noiembrie 2015 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescriptie medicala electronica pentru medicamente cu si fara contributie personala īn tratamentul ambulatoriu si a Normelor metodologice privind utilizarea si modul de completare a formularului de prescriptie medicala electronica pentru medicamente cu si fara contributie personala īn tratamentul ambulatoriu. -- link online

Anexa la Ordinul ministrului sanata?ii nr. 1.171/2015 pentru aprobarea Ghidului metodologic de implementare a Programului na?ional de prevenire, supraveghere ?i control al tuberculozei. -- link online

ORDIN nr. 208 din 2015 privind aprobarea regulilor de confirmare din punct de vedere al datelor clinice si medicale la nivel de  pacient pentru cazurile spitalizate in regim de spitalizare continua si de zi, precum si a Metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punct de vedere al datelor clinice si medicale pentru care se solicita reconfirmarea. -- link online

HOTARĀRE nr. 34 din 21 ianuarie 2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de utilizare si completare a dosarului electronic de sanatate al pacientului. -- link online

ORDIN nr. 581 din 8 septembrie 2014 privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobāndirea calitatii de asigurat -- link online

ORDIN Nr. 486/01.07.2014 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activitatii realizate de catre furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe tara, fara regim special -- link online

ORDIN nr. 648 din 3 iunie 2014 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.782/576/2006 privind īnregistrarea si raportarea statistica a pacientilor care primesc servicii medicale īn regim de spitalizare continua si spitalizare de zi -- link online

Drepturile si obligatiile asiguratilor  -- link online

LEGEA drepturilor pacientului nr. 46 din 21 ianuarie 2003  -- link online

ORDIN nr. 1284 din 17 decembrie 2012 privind reglementarea programului de vizite al apartinatorilor pacientilor internati in unitatile sanitare publice -- link online

ORDIN nr. 870 din 1 iulie 2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de munca, organizarea si efectuarea garzilor in unitatile publice din sectorul sanitar -- link online

HOTARĀRE nr. 857 din 24 august 2011 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele din domeniul sanatatii publice

Legea Nr. 95 din 2006 modificata si completata de OUG Nr. 93 din 2008 -- link online

COPYRIGHT BY PNF  ROSIORI